antonio-200

Antonio Earl

British English

As a trainer and a teacher creating a sense of excitement about gaining knowledge is something that I am very passionate about. I believe that expanding linguistic abilities, especially improving English language skills is crucial as it provides my students with communication, economic and most of all personal development advantage. I create an atmosphere in which students feel they can evolve and where they feel at ease whatever their aptitude. Education is an area that I am very enthusiastic about and I am keen to use the skills and experience gained during my TEFL qualification, high school teaching and working as a trainer for the Home Office to make learning as enjoyable and fulfilling for others as my own has been.

Jako trener i nauczyciel wzbudzanie ekscytacji zdobywaniem wiedzy to coś, co mnie bardzo interesuje. Uważam, że poszerzanie kompetencji językowych, a zwłaszcza doskonalenie znajomości języka angielskiego jest kluczowe, ponieważ zapewnia moim uczniom przewagę komunikacyjną, ekonomiczną, a przede wszystkim rozwojową. Tworzę atmosferę, w której uczniowie czują, że mogą się rozwijać i gdzie czują się swobodnie, niezależnie od swoich umiejętności. Edukacja to obszar, do którego jestem bardzo entuzjastycznie nastawiony i chętnie wykorzystuję umiejętności i doświadczenie zdobyte podczas zdobywania kwalifikacji TEFL, nauczania w liceum i pracy jako trener w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, aby uczynić naukę tak przyjemną i satysfakcjonującą dla innych, jak była moja własna.

Inni lektorzy