Ostatnia aktualizacja: 29.05.2020 r.
Niniejsza polityka prywatności określa zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych użytkowników, korzystających z serwisu Szkoły Online Języków Obcych E-speranto.pl będącej elementem Firmy SOROR Karolina Książek (dalej: „Serwis”) oraz zasady stosowania plików cookies. Zachęcamy do zapoznania się polityką w celu zrozumienia kto, na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarza dane osobowe użytkowników oraz jakie prawa użytkownikom przysługują.
Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu użytkownik powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Osoba korzystająca z Serwisu, która nie akceptuje Polityki Prywatności, powinna powstrzymać się od korzystania Serwisu,.
SOJO E-sperantp.pl stosuje następujące zasady przetwarzania danych osobowych: zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość, celowość, minimalizacja danych, ścisłość, limity przechowywania, integralność i poufność, rozliczalność.
SOJO E-speranto.pl  zapewnia, by zgoda użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w ramach Serwisu była udzielana za pomocą klarownej, potwierdzającej czynności, która wyraża dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne przyzwolenie osoby, których dane dotyczą, na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych. Polega ona na zaznaczeniu okienka wyboru podczas przeglądania strony internetowej, na wyborze ustawień technicznych do korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego lub też na innym oświadczeniu bądź zachowaniu, które w danym kontekście klarownie wskazuje, że osoba, której dane dotyczą, zaakceptowała proponowane przetwarzanie jej danych osobowych.

1. Administrator

Administratorem danych osobowych użytkowników jest Szkoła Online Języków Obcych E-speranto.pl, będąca elementem działalności Firmy SOROR Karolina Książek z siedzibą w Bytomiu przy ul. Ks. Prym. A. Hlonda 38/2 NIP: 626 287 13 83 dalej E-speranto.pl

2. Gromadzone dane i podstawa prawna przetwarzania

Administrator gromadzi dane osobowe przekazywane mu bezpośrednio przez użytkowników za pomocą formularzy online na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez użytkownika zgody.

Ta strona wykorzystuje również pliki cookies. Więcej informacji o plikach cookies znajduje się poniżej.

3. Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje następujące pliki cookies:

  • Google Analytics – cookies sesyjne, które śledzi aktywność użytkownika na stronie, umożliwiając gromadzenie informacji na temat tej aktywności, tak aby użytkownik nie musiał pamiętać, jakie podstrony odwiedził ani rozpoczynać przeglądania strony od początku.
  • Google AdWords – cookies stałe, które śledzą banery i linki reklamowe, na które użytkownik kliknął, umożliwiając administratorowi reklamowanie strony na innych witrynach. Więcej o reklamach Google tutaj. Użytkownik może zrezygnować z reklam Google w każdej chwili za pomocą Google – Ustawienia reklam.
  • Facebook Pixel – cookies stałe, które tworzą reklamy oparte na zainteresowaniach użytkownika, umożliwiając administratorowi reklamowanie strony na innych witrynach. Więcej o reklamach Facebooka tutaj w zakładce „Reklamy, statystyki, pomiary”. Użytkownik może dostosować swoje preferencje reklamowe za pomocą centrum pomocy Facebooka.

Poza dostosowaniem swoich preferencji reklamowych przez Google oraz Facebooka, użytkownik może kontrolować pliki cookies w swojej przeglądarce internetowej. Poszczególne przeglądarki oferują różne metody konfiguracji ustawień cookies. Jeżeli użytkownik chce usunąć lub zablokować pliki cookies, powinien otworzyć okno pomocy (supportu) w swojej przeglądarce. Korzystanie z tej strony bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na ich zapisywanie i akceptuje niniejsze zasady stosowania plików cookies. Usunięcie lub blokada plików cookies może powodować, że niektóre funkcjonalności na tej stronie staną się niedostępne.

4. Cele przetwarzania. Profilowanie

Dane osobowe użytkowników przekazywane za pomocą formularzy online są wprowadzane do bazy kontaktów administratora i mogą być przetwarzane w celach marketingowych oraz wysyłania do użytkowników informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane te podlegają profilowaniu przy użyciu systemów informatycznych przeznaczonych do analizy danych w marketingu i sprzedaży celem dopasowania treści przesyłanych informacji do przewidywanych preferencji odbiorcy.

5. Odbiorcy danych

Dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi hostingu i architektury IT, a także usługi marketingowe.

6. Okres przechowywania danych

Dane osobowe użytkowników przekazywane za pomocą formularzy online będą przechowywane przez administratora do chwili wycofania zgody przez użytkownika.

7. Prawa związane z ochroną danych

Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdemu użytkownikowi przysługuje również prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

W celu skorzystania z wyżej wskazanych praw, należy skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych Użytkowników pod adresem info@e-speranto.pl.

Niezależnie od powyższego, każdemu użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

8. Bezpieczeństwo danych osobowych

Medicalgorithmics podejmuje uzasadnione i rozsądne środki celem zapewnienia należytego bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników.

Medicalgorithmics wykorzystuje szereg technologii bezpieczeństwa i procedur celem ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, modyfikacją, wykorzystaniem bądź ujawnieniem.

W szczególności wykorzystywane jest:

  • kodowanie transmisji danych protokołem SSL;
  • zabezpieczenie bazy danych przed niepowołanym dostępem;
  • oprogramowanie antywirusowe.

9. Zmiany polityki

Niniejsza polityka prywatności może ulec zmianie. Zaktualizowane wersje polityki będą obowiązywały od momentu ich publikacji na stronie.

10. Inne polityki prywatności

Na tej stronie internetowej lub jej poszczególnych podstronach mogą znajdować się dodatkowe zapisy odnośnie prywatności użytkowników regulujące zagadnienia szczegółowe. Takie dodatkowe zapisy znajdują pierwszeństwo przez niniejszą Polityką prywatności.

11. Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych Użytkowników

Administator jest dostępny pod adresem e-mail: info@e-speranto.pl
oraz listownie:
SOJO E-speranto.pl Ks. Prym. A. Hlonda 38/2 41-933 Bytom
Prosimy o podanie informacji umożliwiających ustalenie tożsamości nadawcy oraz jasny i precyzyjny opis żądania.